BB administration

BESKRIVELSE AF

DIN EJENDOMSPARTNER

Som udlejer eller forening kan arbejdet med den daglige administration ofte være en forholdsvis tung og uinteressant opgave. Tung fordi det ikke er en fast procedure som man har rutinerne med at udføre og uinteressant fordi investeringen oftest er foretaget med henblik på udvikling og afkast.

Det er her jeg kan hjælpe. Om det skal være med en fuld og færdig løsning eller det skal være ud fra vilkår tilpasset bestemte forhold, er I selv herre over.

Jeg tilbyder løsninger der spænder fra den totale varetagelse af jeres ejendom til delløsninger der er indpasset jeres ønsker.

Jeg ser mit kendskab til købs- og salgs-processerne en styrke for enhver ejer der ønsker en fornuftig sparring omkring ny-investeringer og tilpasning af den eksisterende ejendomsportefølje.

Jeg kender ikke blot det lokale marked som jeg følger tæt, men jeg følger også den generelle udvikling i markederne, der kan være afgørende for hvornår man skal købe eller sælge.

Jeg kan således tilbyde, ikke blot en administrativ opgave, men en allround deltagelse i jeres forretning, alt afhængigt af jeres ønsker og krav og med en økonomi der er tilpasset jeres behov.